Szkola Podstawowa Nr 1 w Sremie
      Strona główna   Adresy internetowe   Poczta do redaktora strony  

Menu

 Strona g?ówna
 Szko?a
 Informacje ogólne
 Informacje szczegó?owe
 Historia
 Patron
 Pracownicy szko?y
 iDziennik
 Dla Rodziców
 Plan lekcji
 Klasy 1-3
 Klasy 4-6
 Uwagi do planu
 Bezpieczna Szko?a
 50-lecie
 Logo
 Album 50-lecia
 50-lecie
 Z ?ycia szko?y
 Misz-Masz
 Klasy I - III
 Klasy IV - VI
 Kolorowa Akademia
 Zaj?cia pozalekcyjne
 Biblioteka szkolna
 Edukacja teatralna
 Religia w szkole
 Konkursy
 Publikacje i ankiety
 Archiwum 2006/2007
 Archiwum 2005/2006
 Osi?gni?cia uczniów
 Kalendarz
 Harmonogramy konkursów
 Kalendarz MEN
 Adresy w Internecie
 Instytucje miasta ?rem
 Instytucje o?wiatowe
 Szko?y w ?remie
 Inne
 Galeria zdj??
 Przedszkolaki w SP1
 Klasy I - III
 Klasy IV - VI
 Konkursy i zawody
 Kolorowa Akademia
 Imprezy ogólnoszkolne
 Archiwum
 Gazetki szkolne
 KURIER JEDYNKI
 JUTRZENKA
 Stacja Jedynka
 Prace uczniów
 Administracja
 Wyloguj
 Zaloguj
Biblioteka SP 1 ?rem

Biblioteka SP 1 ?rem

Biblioteka Pedagogiczna


Filia Biblioteki Pedagogicznej
przy Szkole Podstawowej nr 1
w ?remie

FENIKS ?REM

Kolorowaneczki
Internetowe wydanie czasopisma Jutrzenka
Projekty unijne

Nasza klasa
 Po??cz z nasz? klas?
 


 
           

Szko?a Podstawowa nr 1
im. Miko?aja Kopernika
w ?remie


Nasz adres:
ul. J. Kochanowskiego 2
63 – 100 ?rem
woj. wielkopolskie

tel. 61 2835462
fax 61 2835462

adres e-mail:   
sekretariat@sp1.srem.pl

Dyrektor:
mgr Ma?gorzata Pawelczyk

Z-cy dyrektora:
mgr Marzena ?ak
mgr Ma?gorzata Ajanidis


 

Zobacz now? stron? szko?y

Czas na zmiany...

Informuj?, ?e ta strona jest ju? stron? archiwaln?. 
Dzi?kuj? wszystkim Internautom za odwiedziny i mam nadziej?, ?e czasami jeszcze tu b?dziecie zagl?da?.


    Administrator 

Jednocze?nie zapraszam do odwiedzenia nowej strony szko?y

   sp1.srem.pl


 


 
Co nowego na stronie ?
 
     


Szko?a Podstawowa Nr 1  im.Miko?aja Kopernika w ?remie
63-100 ?REM  ul.J.Kochanowskiego 2
tel./fax  061-28 35462  e-mail:  sekretariat@sp1.srem.pl