Szkoła Podstawowa Nr 1 w Śremie
      Strona główna   Adresy internetowe   Poczta do redaktora strony  

Menu

 Strona główna
 Szkoła
 Informacje ogólne
 Informacje szczegółowe
 Historia
 Patron
 Pracownicy szkoły
 iDziennik
 Dla Rodziców
 Plan lekcji
 Klasy 1-3
 Klasy 4-6
 Uwagi do planu
 Bezpieczna Szkoła
 50-lecie
 Logo
 Album 50-lecia
 50-lecie
 Z życia szkoły
 Misz-Masz
 Klasy I - III
 Klasy IV - VI
 Kolorowa Akademia
 Zajęcia pozalekcyjne
 Biblioteka szkolna
 Edukacja teatralna
 Religia w szkole
 Konkursy
 Publikacje i ankiety
 Archiwum 2006/2007
 Archiwum 2005/2006
 Osiągnięcia uczniów
 Kalendarz
 Harmonogramy konkursów
 Kalendarz MEN
 Adresy w Internecie
 Instytucje miasta Śrem
 Instytucje oświatowe
 Szkoły w Śremie
 Inne
 Galeria zdjęć
 Przedszkolaki w SP1
 Klasy I - III
 Klasy IV - VI
 Konkursy i zawody
 Kolorowa Akademia
 Imprezy ogólnoszkolne
 Archiwum
 Gazetki szkolne
 KURIER JEDYNKI
 JUTRZENKA
 Stacja Jedynka
 Prace uczniów
 Administracja
 Wyloguj
 Zaloguj
Biblioteka SP 1 Śrem

Biblioteka SP 1 Śrem

Biblioteka Pedagogiczna


Filia Biblioteki Pedagogicznej
przy Szkole Podstawowej nr 1
w Śremie

FENIKS ŚREM

Kolorowaneczki
Internetowe wydanie czasopisma Jutrzenka
Projekty unijne

Nasza klasa
 Połącz z naszą klasą
Informacje ogólne


Strona: 2/2

„Kochaj dziecko, lecz kochaj je rozumnie” ... J.Korczak
 
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Śremie jest popularna w środowisku i szanowana za swoje osiągnięcia. Właściwe warunki pracy zapewnia dobra organizacja oraz jasno określone reguły dyscypliny i samorządności. Pomiędzy grupami tworzącymi społeczność szkoły panuje atmosfera przyjaźni i tolerancji.

W naszej szkole uczą wysoko wykwalifikowani, kreatywni nauczyciele, którzy wykorzystują w pracy technologię komputerową i informacyjną. Dzięki twórczemu i odpowiedzialnemu podejściu nawiązują dobre kontakty z dziećmi, pozyskują ich zaufanie i sympatię.

Szkoła wyróżnia się wysokimi efektami i jakocią kształcenia, gdyż istotą naszego działania jest wzbogacanie umiejętności i wiedzy uczniów, przy uwzględnianiu aktualnych potrzeb edukacji. Dbamy o rozwijanie europejskiej świadomości kulturowej, ale nie zapominamy o naszym polskim dziedzictwie, obejmującym naszą tradycję i postać patrona szkoły – Mikołaja Kopernika.

Uczniowie korzystają z zajęć pozalekcyjnych, wychodzącym naprzeciw ich zainteresowaniom. W rozwiązywaniu problemów zapewniamy również pomoc szkolnego pedagoga, psychologa, logopedy, higienistki szkolnej. Stwarzamy możliwość edukacji uczniom niepełnosprawnym.
Szkoła jest estetyczna i nowoczesna. Posiada dwie pracownie komputerowe, wzbogacone o Internet. Nowa pracownia jest wyposażona w sprzęt komputerowy w ramach realizacji projektu ”Pracownia internetowa w każdej szkole” z EFS (Europejskiego Funduszu Struktualnego). W naszej placówce funkcjonuje świetlica opiekuńcza, stołówka, posiadamy dwie sale gimnastyczne, boisko, stadion, salkę rehabilitacyjną, nowoczesne klasopracownie. Organizujemy spotkania z przedstawicielami świata kultury, współpracujemy z władzami i organizacjami lokalnymi, rozwijamy zainteresowania i zamiłowania uczniów do sztuki.

Posiadamy bibliotekę szkolną, z dostępem do Internetu, wyposażoną w programy komputerowe, pomoce multimedialne, audiowizualne oraz ciekawe propozycje popularnonaukowe. W czytelni już powstało, dzięki wsparciu EFS, Szkolne Centrum Informacji, z którego mogą korzystać zarówno uczniowie jak i nauczyciele.

Nasze obiekty sportowe zostały wzbogacone o salę do zajęć gimnastyki korekcyjnej oraz nowoczesny sprzęt rehabilitacyjny.

Organizacją dominującą w naszej szkole jest Samorząd Uczniowski, który czyni uczniów współgospodarzami i partnerami w realizacji określonych zadań. Organizuje imprezy szkolne, dyskoteki i jest inicjatorem wielu akcji niosących pomoc najbardziej potrzebującym, np. osobom starszym i samotnym, czy dzieciom z Domu Dziecka.

Szkoła jest wspierana przez środowisko lokalne i rodziców. Wspólnie dążymy do wszechstronnego rozwoju i podnoszenia kultury osobistej naszych uczniów.
Poprzednia strona Poprzednia strona (1/2)


[ Wróć ]
Content ©


Szkoła Podstawowa Nr 1  im.Mikołaja Kopernika w Śremie
63-100 ŚREM  ul.J.Kochanowskiego 2
tel./fax  061-28 35462  e-mail:  sekretariat@sp1.srem.pl