Szkoła Podstawowa Nr 1 w Śremie
      Strona główna   Adresy internetowe   Poczta do redaktora strony  

Menu

 Strona główna
 Szkoła
 Informacje ogólne
 Informacje szczegółowe
 Historia
 Patron
 Pracownicy szkoły
 iDziennik
 Dla Rodziców
 Plan lekcji
 Klasy 1-3
 Klasy 4-6
 Uwagi do planu
 Bezpieczna Szkoła
 50-lecie
 Logo
 Album 50-lecia
 50-lecie
 Z życia szkoły
 Misz-Masz
 Klasy I - III
 Klasy IV - VI
 Kolorowa Akademia
 Zajęcia pozalekcyjne
 Biblioteka szkolna
 Edukacja teatralna
 Religia w szkole
 Konkursy
 Publikacje i ankiety
 Archiwum 2006/2007
 Archiwum 2005/2006
 Osiągnięcia uczniów
 Kalendarz
 Harmonogramy konkursów
 Kalendarz MEN
 Adresy w Internecie
 Instytucje miasta Śrem
 Instytucje oświatowe
 Szkoły w Śremie
 Inne
 Galeria zdjęć
 Przedszkolaki w SP1
 Klasy I - III
 Klasy IV - VI
 Konkursy i zawody
 Kolorowa Akademia
 Imprezy ogólnoszkolne
 Archiwum
 Gazetki szkolne
 KURIER JEDYNKI
 JUTRZENKA
 Stacja Jedynka
 Prace uczniów
 Administracja
 Wyloguj
 Zaloguj
Biblioteka SP 1 Śrem

Biblioteka SP 1 Śrem

Biblioteka Pedagogiczna


Filia Biblioteki Pedagogicznej
przy Szkole Podstawowej nr 1
w Śremie

FENIKS ŚREM

Kolorowaneczki
Internetowe wydanie czasopisma Jutrzenka
Projekty unijne

Nasza klasa
 Połącz z naszą klasą
Koło Przyjaciół Biblioteki


MOTYLE  KSIĄŻKOWEOd października 2009r. działa w naszej książnicy KOŁO PRZYJACIÓŁ BIBLIOTEKI – Motyle Książkowe. Należą do niego głównie uczniowie z klasy 5d oraz „łącznicy klasowi” z klas 4-6.

  

Praca koła przynosi korzyści zarówno bibliotece (uczniowie pomagają w jej działalności) jak i samym uczniom , którzy: 

  • poszerzają swoją wiedzę o książce i bibliotece,
  • nabywają praktycznych umiejętności z zakresu techniki bibliotecznej,
  • kształtują w sobie takie cechy charakteru jak : poczucie obowiązku , systematyczność, odpowiedzialność, samorządność, dokładność pracy, zamiłowanie do ładu i porządku, poszanowanie mienia bibliotecznego, umiejętność pracy w zespole,
  • mają możliwość ujawnienia i rozwijania różnych zdolności: plastycznych, pisarskich, organizacyjnych , aktorskich, dziennikarskich,
  • mają możliwość rozwijania i pogłębiania swoich zainteresowań czytelniczych i poznawczych,
  • zdobywają umiejętności sprawnego korzystania z narzędzi i informacji medialnej oraz samodzielnego dokonywania selekcji tychże informacji,
  • aktywnie uczestniczą z życiu kulturalnym biblioteki i szkoły, a nawet są jego inicjatorami i organizatorami,
  • aktywnie uczestniczą w stopniowym przekształcaniu biblioteki szkolnej w Szkolne Centrum Informacyjne,
  • zapoznają się z technikami samokształceniowymi i potrafią je stosować.
[ Wróć ]
Content ©


Szkoła Podstawowa Nr 1  im.Mikołaja Kopernika w Śremie
63-100 ŚREM  ul.J.Kochanowskiego 2
tel./fax  061-28 35462  e-mail:  sekretariat@sp1.srem.pl