Szkoła Podstawowa Nr 1 w Śremie
      Strona główna   Adresy internetowe   Poczta do redaktora strony  

Menu

 Strona główna
 Szkoła
 Informacje ogólne
 Informacje szczegółowe
 Historia
 Patron
 Pracownicy szkoły
 iDziennik
 Dla Rodziców
 Plan lekcji
 Klasy 1-3
 Klasy 4-6
 Uwagi do planu
 Bezpieczna Szkoła
 50-lecie
 Logo
 Album 50-lecia
 50-lecie
 Z życia szkoły
 Misz-Masz
 Klasy I - III
 Klasy IV - VI
 Kolorowa Akademia
 Zajęcia pozalekcyjne
 Biblioteka szkolna
 Edukacja teatralna
 Religia w szkole
 Konkursy
 Publikacje i ankiety
 Archiwum 2006/2007
 Archiwum 2005/2006
 Osiągnięcia uczniów
 Kalendarz
 Harmonogramy konkursów
 Kalendarz MEN
 Adresy w Internecie
 Instytucje miasta Śrem
 Instytucje oświatowe
 Szkoły w Śremie
 Inne
 Galeria zdjęć
 Przedszkolaki w SP1
 Klasy I - III
 Klasy IV - VI
 Konkursy i zawody
 Kolorowa Akademia
 Imprezy ogólnoszkolne
 Archiwum
 Gazetki szkolne
 KURIER JEDYNKI
 JUTRZENKA
 Stacja Jedynka
 Prace uczniów
 Administracja
 Wyloguj
 Zaloguj
Biblioteka SP 1 Śrem

Biblioteka SP 1 Śrem

Biblioteka Pedagogiczna


Filia Biblioteki Pedagogicznej
przy Szkole Podstawowej nr 1
w Śremie

FENIKS ŚREM

Kolorowaneczki
Internetowe wydanie czasopisma Jutrzenka
Projekty unijne

Nasza klasa
 Połącz z naszą klasą
KOLOROWA AKADEMIA - CO TO TAKIEGO?


K O L O R O W A    A K A D E M I AKolorowa Akademia działająca przy Szkole Podstawowej nr 1 w Śremie, to cykl warsztatów plastycznych dla dzieci niepełnosprawnych i ich rodzin. Są to zajęcia, na których uczestnicy uczą się różnych technik plastycznych, wspomagają prawidłowe procesy rozwoju i leczą wiele problemów natury emocjonalnej. Plastykoterapia jest jedną z elementów arteterapii celowo zastosowanych na warsztatach, gdyż korzystnie wpływa na osobowość dzieci, obniża napięcie, pomaga uporządkować emocje i podnieść samoocenę.

Cele zajęć

1. Wzmacnianie wiary we własne siły:
 • akceptowanie siebie i innych,
 • poznanie siebie, swoich mocnych i słabych stron,
 • zaspokojenie potrzeb akceptacji, bezpieczeństwa, bycia rozumianym i docenianym.
2. Prezentowanie form właściwego spędzania wolnego czasu rodzica z dzieckiem:
 • eksponowanie indywidualnych możliwości, upodobań i zainteresowań
 • dostrzeganie osobistej radości, poprawienie samopoczucia, pobudzenie ambicji i chęci do dalszego wysiłku
 • relaks, przyjemność, odpoczynek.
3. Rozwijanie twórczości plastycznej i ogólnej postawy twórczej:
 • doskonalenie różnych form aktywności artystycznej,
 • wdrażanie do dokładności, sumienności i precyzji,
 • kształtowanie umiejętności wypowiadania się poprzez różne dziedziny sztuki.
Metody pracy:
 • Stymulująca: rozmowa, dyskusja , wymiana myśli.
 • Aktywizująca: zachęta do działania twórczego, przekonanie, wyzwalanie energii twórczej.
 • Wyzwalająca: współdziałanie, współpraca, konkretna pomoc, współzawodnictwo.
 • Kształtująca: działanie samodzielne, projektowanie, konstruowanie, tworzenie pomysłów i ich realizacja.
Formy pracy:
 • grupowa,
 • indywidualna.


Na tych zajęciach uczestnicy pracują różnymi technikami w zależności od tematyki. Przewiduje się: malowanie farbami, pastelami, szkice węglem, malowanie pędzlami na szkle, tworzenie kompozycji przestrzennych z muszli i kamieni mocowanych klejem, rzeźby i przedmioty ze sznurka, gipsu, masy solnej i papierowej, oraz lepienie w glinie. Podsumowaniem warsztatów są wystawy i aukcje prac wszystkich artystów.

Kolorową Akademię prowadzą panie:
Sylwia Łowicka i Angelika Nowak
[ Wróć ]
Content ©


Szkoła Podstawowa Nr 1  im.Mikołaja Kopernika w Śremie
63-100 ŚREM  ul.J.Kochanowskiego 2
tel./fax  061-28 35462  e-mail:  sekretariat@sp1.srem.pl