Szkoła Podstawowa Nr 1 w Śremie
      Strona główna   Adresy internetowe   Poczta do redaktora strony  

Menu

 Strona główna
 Szkoła
 Informacje ogólne
 Informacje szczegółowe
 Historia
 Patron
 Pracownicy szkoły
 iDziennik
 Dla Rodziców
 Plan lekcji
 Klasy 1-3
 Klasy 4-6
 Uwagi do planu
 Bezpieczna Szkoła
 50-lecie
 Logo
 Album 50-lecia
 50-lecie
 Z życia szkoły
 Misz-Masz
 Klasy I - III
 Klasy IV - VI
 Kolorowa Akademia
 Zajęcia pozalekcyjne
 Biblioteka szkolna
 Edukacja teatralna
 Religia w szkole
 Konkursy
 Publikacje i ankiety
 Archiwum 2006/2007
 Archiwum 2005/2006
 Osiągnięcia uczniów
 Kalendarz
 Harmonogramy konkursów
 Kalendarz MEN
 Adresy w Internecie
 Instytucje miasta Śrem
 Instytucje oświatowe
 Szkoły w Śremie
 Inne
 Galeria zdjęć
 Przedszkolaki w SP1
 Klasy I - III
 Klasy IV - VI
 Konkursy i zawody
 Kolorowa Akademia
 Imprezy ogólnoszkolne
 Archiwum
 Gazetki szkolne
 KURIER JEDYNKI
 JUTRZENKA
 Stacja Jedynka
 Prace uczniów
 Administracja
 Wyloguj
 Zaloguj
Biblioteka SP 1 Śrem

Biblioteka SP 1 Śrem

Biblioteka Pedagogiczna


Filia Biblioteki Pedagogicznej
przy Szkole Podstawowej nr 1
w Śremie

FENIKS ŚREM

Kolorowaneczki
Internetowe wydanie czasopisma Jutrzenka
Projekty unijne

Nasza klasa
 Połącz z naszą klasą
PLAN PROJEKTU „PENFRIENDS EVERYWHERE”


  PLAN PROJEKTU „PENFRIENDS EVERYWHERE"
REALIZOWANEGO W RAMACH  PROGRAMU E-TWINNING

 I. Informacje wstępne

eTwinning- Europejska współpraca szkół- jest programem edukacyjnym Unii Europejskiej promującym wykorzystywanie technologii informacyjno- komunikacyjnych (ICT) w szkołach europejskich. Uczniowie i nauczyciele wykorzystują Internet we współpracy ponad granicami. Współpracują, wymieniają się informacjami i materiałami do nauki. eTwnning  poszerza zakres pedagogicznych możliwości oferowanych uczniom i nauczycielom, motywuje do nauki i otwiera klasy na Europę. eTwinning  jest akcją adresowaną do szkół. Zapewnia nauczycielom przestrzeń wirtualną i wsparcie organizacyjne, aby pomóc im znaleźć partnerów w krajach europejskich w celu wspólnej pracy, dzieleniu wspólnych zainteresowań  i rozwijaniu wzajemnego zrozumienia pomiędzy młodymi ludźmi.

Projekt: „Penfriends everywhere" (Korespondencyjni Przyjaciele)

Szkoła Partnerska: Szkoła Podstawowa nr 1 w Cristinesti, Rumunia

Rumuński koordynator: Oana Darie

Język projektu: angielski

Czas trwania: 5/ 6 miesięcy

Polski koordynator: Sylwia Wysocka-Olechnowicz

II.  Główne cele projektu

  • Motywowanie uczniów do nauki j. angielskiego
  • Polepszenie kompetencji językowych w zakresie komunikacji, pisania, czytania i mówienia
  • Rozwijanie kompetencji interkulturowych (poprzez poznanie dzieci z innego kraju krzewienie postaw tolerancji i zrozumienia dla ludzi innych wyznań i reprezentujących inną kulturę)
  • Rozwijanie umiejętności technicznych: wykorzystywanie technologii informacyjno- komunikacyjnych (ICT)
  • Wymiana doświadczeń dydaktycznych między nauczycielami

III.  Plan współpracy

  • Stworzenie bazy danych (adresów e-mailowych dzieci obu krajów)
  • Wzajemna korespondencja, w ramach której dzieci tworzyć będą projekty/ prezentacje multimedialne na tematy kulturowe. Propozycje tematów:

- Moja Rodzina

- Moje Miasto

- Moja Szkoła

- Święta w Polsce

- Moje Hobby

  • W miarę możliwości połączenia konferencyjne lub kontaktowanie się za pomocą komunikatorów internetowych, np. Skype

W realizacji projektu będą uczestniczyć chętni uczniowie klas VI i V. Warunkiem niezbędnym uczestnictwa w projekcie jest w miarę sprawne posługiwanie się językiem obcym oraz stały dostęp do Internetu.

[ Wróć ]
Content ©


Szkoła Podstawowa Nr 1  im.Mikołaja Kopernika w Śremie
63-100 ŚREM  ul.J.Kochanowskiego 2
tel./fax  061-28 35462  e-mail:  sekretariat@sp1.srem.pl