Szkoła Podstawowa Nr 1 w Śremie
      Strona główna   Adresy internetowe   Poczta do redaktora strony  

Menu

 Strona główna
 Szkoła
 Informacje ogólne
 Informacje szczegółowe
 Historia
 Patron
 Pracownicy szkoły
 iDziennik
 Dla Rodziców
 Plan lekcji
 Klasy 1-3
 Klasy 4-6
 Uwagi do planu
 Bezpieczna Szkoła
 50-lecie
 Logo
 Album 50-lecia
 50-lecie
 Z życia szkoły
 Misz-Masz
 Klasy I - III
 Klasy IV - VI
 Kolorowa Akademia
 Zajęcia pozalekcyjne
 Biblioteka szkolna
 Edukacja teatralna
 Religia w szkole
 Konkursy
 Publikacje i ankiety
 Archiwum 2006/2007
 Archiwum 2005/2006
 Osiągnięcia uczniów
 Kalendarz
 Harmonogramy konkursów
 Kalendarz MEN
 Adresy w Internecie
 Instytucje miasta Śrem
 Instytucje oświatowe
 Szkoły w Śremie
 Inne
 Galeria zdjęć
 Przedszkolaki w SP1
 Klasy I - III
 Klasy IV - VI
 Konkursy i zawody
 Kolorowa Akademia
 Imprezy ogólnoszkolne
 Archiwum
 Gazetki szkolne
 KURIER JEDYNKI
 JUTRZENKA
 Stacja Jedynka
 Prace uczniów
 Administracja
 Wyloguj
 Zaloguj
Biblioteka SP 1 Śrem

Biblioteka SP 1 Śrem

Biblioteka Pedagogiczna


Filia Biblioteki Pedagogicznej
przy Szkole Podstawowej nr 1
w Śremie

FENIKS ŚREM

Kolorowaneczki
Internetowe wydanie czasopisma Jutrzenka
Projekty unijne

Nasza klasa
 Połącz z naszą klasą
Informacje szczegółowe


INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE O NASZEJ SZKOLE


W roku szkolnym 2013 /2014 w szkole uczy się 550 uczniów w 24 oddziałach.
Utworzono także dwa oddziały przedszkolne dla dzieci 5 i 6-letnich, w tym jeden oddział integracyjny, w których uczy się 43 dzieci.
  
Zatrudnionych jest 51 nauczycieli, w tym:

 

 • 2 nauczycieli kontraktowych
 • 18 nauczycieli mianowanych
 • 31 nauczycieli dyplomowanych
W szkole zatrudniono 3 pracowników administracji i 9 pracowników obsługi.

 

Dane ogólne:

 

 • powierzchnia szkoły (budynki i grunty)– 33084 m2
 • sale gimnastyczne – 160 m2 i 527,1 m2
 • ilość sal lekcyjnych – 28
 • pracownie komputerowe – 2
 • salka rehabilitacyjna – 1
 • sala medialna
 • sala do języków obcych -1
 • sala do rytmiki - 1
Ponadto na terenie szkoły działają:

 

 • biblioteka szkolna z czytelnią
 • filia biblioteki pedagogicznej
 • stołówka
 • świetlica
 • gabinet pedagoga
 • gabinet logopedy
mgr Małgorzata Pawelczyk
dyrektor szkoły

parter, wejście przez sekretariat


 mgr Małgorzata Ajanidis
 
wicedyrektor
II piętro
mgr Marzena Żak
wicedyrektor
parter, wejście przez sekretariat

mgr Sylwia Hyżyk

pedagog szkolny

parter p. 11
wg harmonogramu
mgr A. Cwojdzińska-Konon
logopeda
I piętro p. 213
wg harmonogramu
p. Leonarda Gorąca
higienistka szkolna

parter
gabinet higienistki szkolnej

 
 
II piętro p. 306 i 308
 
wg harmonogramu
mgr Jadwiga Tomczyk

biblioteka szkolna

p. Anna Cieślak
sekretariat

parter, p. 8
700 - 1500
p. Lucyna Szulc
księgowość

parter, p. 9
 700 - 1500

 

 


Pedagog szkolny
parter pokój nr 11

Biblioteka szkolna
II piętro

Logopeda
I piętro pokój nr 213

Poniedziałek

900 - 1200

800- 1500

955- 1450

Wtorek

800 - 1400 

800- 1500

815- 1130

Środa

800 - 1200

800- 1400

815- 1130

Czwartek

800 - 1400

800- 1400

955- 1400

Piątek

800 - 1100

800- 1330

815- 1040

  

[ Wróć ]
Content ©


Szkoła Podstawowa Nr 1  im.Mikołaja Kopernika w Śremie
63-100 ŚREM  ul.J.Kochanowskiego 2
tel./fax  061-28 35462  e-mail:  sekretariat@sp1.srem.pl